Menu

bruggen over de gracht schoongespoten

Vrijdag 6 april zijn, in opdracht van het Stadsdeel, beide bruggen over de Waterleliegracht schoongespoten. Dat dit hard nodig was, blijkt uit de foto aan de rechterkant, waarop algen en mossen zichtbaar zijn, die ervoor kunnen zorgen dat de bruggen erg glad zijn. Of door de schoonmaakactie voor Nederland unieke mossen verloren zijn gegaan is onbekend. Zeker is dat de bruggen er weer prachtig schoon bijliggen.