Menu

etalages Staatsliedenbuurt 2013

Anees Maani – beelden en schilderijen
Van 25 maart tot 5 mei 2013

Anees is afkomstig uit Jordanië waar veel waardering is voor zijn werk als beeldhouwer.
“Mijn onderzoek gaat voornamelijk over natuurlijke vormen en hun evolutie. Ik ben geïnteresseerd in de vormen die mensen van oudsher hebben gebruikt. Oeroude vormen uit verschillende streken verwerk ik tot moderne beelden. Mijn beelden maken herinneringen los aan beelden die diep in het menselijke bewustzijn liggen opgeslagen en die de toeschouwer kan herkennen. Mijn werk is bijna altijd abstract; het bevat geen boodschap. Het gaat altijd meer om de vorm dan om de exacte betekenis.”

Opening door wethouder Lambriex, vrijdag 5 april 16.30 uur, verzamelen bij cafe De Gruijter, Van Limburg Stirumplein; aansluitend rondleiding met de kunstenaar.
Iedereen van harte welkom!

De etalages zijn:
Van der Hoopstraat 41, 66, 88 en 89
Van Hallstraat 13 en 30
Fannius Scholtenstraat 20
J.M.Kemperstraat 89, 121, 140, 148

Kunsttraject organiseert onderstaande exposities in etalages in de Staatsliedenbuurt.
Stadsdeel West, Woningstichting Rochdale en Woningcorporatie Ymere maken deze exposities mogelijk.