Menu

nieuw bestemmingsplan GWL wordt 19 maart besproken

Het GWL-terrein krijgt een nieuw bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan dateert van 1995 en de Wet Ruimtelijke ordening schrijft voor dat een bestemmingsplan iedere 10 jaar moet worden herzien. Daarnaast is er sinds 1995 ook nogal wat veranderd in beleid wat betreft ruimtelijke ordening.
Bestemmingsplan en bijlagen zijn hier in te zien.
Op 19 maart wordt de raad van Stadsdeel West voorgelicht over het bestemmingsplan (samen met zes andere plannen) in een zogenaamde Vrij Besteedbare Politieke Avond.
Bewoners zijn welkom. Ze kunnen vragen stellen over de afzonderlijke bestemmingsplannen.
Stadsdeelraadskantoor, 19.30 uur.
Het ontwerpbestemmingsplan GWL-Terrein ligt vanaf 7 maart 2013, gedurende zes weken ook ter inzage bij het loket Vergunningen van het stadsdeelkantoor, Bos en Lommerplein 250 te Amsterdam.