Menu

mussentips

Maart. De Huismussen hebben hun nesten alweer ingenomen en zijn druk bezig met de verbouwing! Uniek, deze kolonie in de “Eco-wijk”, één van de laatst overgebleven mussen kolonies in Amsterdam, een soort die inmiddels op de Rode Lijst staat van beschermde vogelsoorten en dus wettelijk beschermd is.
De bij de bouw aangebrachte muurnesten (bijna tachtig!) en het vele groen, de heggen en bossages en de klimop, dit alles heeft ervoor gezorgd dat de Huismus zich hier geweldig thuisvoelt.
Dit seizoen zal ik, in samenwerking met Stichting “De Witte Mus”, (www.stichtingwittemus.nl), een inventaris opmaken van het aantal broedparen, en bekijken wat er gedaan kan worden om het biotoop nog te verbeteren.
Het ophangen van nestkasten verdient zeker aanbeveling, het liefst een paar op ± 30 cm van elkaar. Afmeting nestkast: 15x15x25, vlieggat 35mm op 18cm vanaf de bodem. Niet in de zon ophangen!!!
Wanneer U vragen hebt of b.v. hulp nodig heeft bij het repareren van oude nestkasten kunt U altijd contact met mij opnemen.
In verband met de inventarisatie wil ik U vragen mij op de hoogte te houden van broedgevallen in een door U opgehangen nestkast. Een goed mussenjaar gewenst!
Andreas van Elburg (andreasvanelburg@gmail.com)

N.B.: Bij nestkasten waar mezen in gebroed hebben: ALTIJD het oude nest verwijderen en kast schoonmaken. Mussennesten: alleen als het oude nest sterk vervuild is.