Menu

aanpak graffiti

In het leefbaarheidsoverleg is met politie, corporatie De Alliantie en het Stadsdeel besproken hoe de grafittigolf gestopt moet worden.
Kern van de aanpak is dat De Alliantie de doorgang onder blok 1 laat schoonmaken en dat de polite extra alert zal zijn op nieuwe graffiti. Bewoners worden verzocht direct melding te maken als ze iemand an het spuiten zien.
Wijkagent Tim van der Velde doet de volgende oproep:

Geachte bewoners van het GWL-terrein.

Zoals u ongetwijfeld zult hebben gezien wordt het GWL-terrein sinds enkele weken gebruikt als oefenruimte voor graffitispuiters. Met name de onderdoorgang Waterpoortweg/Waterkersweg is hiervan het doelwit geworden. Ook het naastgelegen trappenhuis is niet ontzien.
Tot nu toe tasten wij in het duister wie hiervoor verantwoordelijk is of zijn.
Het is duidelijk dat de aangebrachte graffiti geen verrijking van de buurt is. Wij willen daarom alles doen binnen onze mogelijkheden om de verantwoordelijken op te pakken en te vervolgen.

Het aanbrengen van graffiti is strafbaar gesteld ingevolge artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht (vernieling). De schoonmaakkosten zijn niet gering en zullen dan ook worden verhaald op de dader(s).
Wij zijn dus op zoek naar de dader(s) en vragen u daarbij om hulp.
–    Weet u wie de dader(s) zijn?
–    Heeft u een vermoeden wie de daders zijn?
–    Heeft u andere informatie die voor de politie van belang is?
U kunt uw informatie doorgeven via onderstaand e-mailadres.

Verder willen wij graag uw medewerking bij constatering van ‘nieuwe’ graffiti.
Ziet u personen die graffiti aanbrengen (heterdaad) bel dan 112 en geef door:
–    de exacte lokatie
–    over hoeveel personen het gaat
–    signalementen
–    hoe zij gekleed zijn
–    als zij weggaan in welke richting?

Omdat met name in de avond- en nachtelijke uren graffiti wordt aangebracht verzoeken wij bewoners die op deze tijden op straat zijn (bv. hondenbezitters of mensen die uit hun werk komen) extra oplettend te zijn en hun GSM te gebruiken indien zij iets verdachts zien.

Op korte termijn zal de aangebrachte graffiti door wooncorporatie De Alliantie worden verwijderd. Daarna zullen wij extra alert zijn op het aanbrengen van nieuwe graffiti. Wij vragen daarbij uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Tim van der Velde
Buurtregisseur GWL-terrein
Email: tim.van.der.velde@amsterdam.politie.nl