Menu

voorlichtingsavond plannen GWL-sportveld

Woensdag 11 juli was er een voorlichtingsavond over de plannen om het sportveld op het GWL-terrein aantrekkelijker en minder overlastgevend te maken.
Al jaren wordt daarover nagedacht, er zijn door de GWL-Groene Vingers samen met de ontwerpen van het Stadsdeel plannen gemaakt, er is een geluidsonderzoek verricht, maar realisering leek nog ver weg.
De plannen zijn in een stroomversnelling rgeraakt toen het Stadsdeel een bedrag vrij maakte om overlast te beoperken.
Op woensdagavond konden belangstellenden zich op de hoogte stellen van die plannen en zich daarover uitspreken.
Cunera Frisart va het Stadsdeel schetste de bedoeling van de avond, Diego Pos van de koepelvereniging en ontwerper Peter Ulle van het Stadsdeel gaven een toelichting op (het ontstaan van) de plannen.
Daarna konden de aanwezigen hun mening geven.
Er kwamen een aantal nuttige suggesties om de plannen nog te verbeteren, maar in grote lijnen was men enthousiast dat deze plek eindelijk aangepakt ging worden.
De volgende stap vindt plaats in september, dan beslist het dagelijks bestuur van het Stadsdeel of de plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.
En als ze daartoe beslisse, dan mogen de beheerders van de vele buizen en leidingen die onder het veld doorlopen angeven of ze voor de aanleg nog onderhoud willen plegen. In het beste geval ligt er in het voorjaar een spiksplinternieuw kunstgrassportveld in een prachtige nieuwe omgeving.