Menu

KunstENhuis sluit

KunstENhuis stopt op 31 januari 2012
Shout! Partners in Cultuur (pachter sinds juni 2009) heeft bij aanvaarding van het contract reeds aan Stadsdeel Westerpark te kennen gegeven dat een kostendekkende exploitatie in de door hun opgelegde opzet waarschijnlijk niet haalbaar zou zijn. Stadsdeel Westerpark, initiator en eigenaar van de gebouwen, vond het toch belangrijk dat een dergelijke functie voor de buurt beschikbaar zou moeten zijn. Het stadsdeel heeft daarom de initiatieven van KunstENhuis steeds ondersteund.
Na de zomer 2011 heeft het (nieuwe) Stadsdeel West onafhankelijk onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van de exploitatie. De mening van KunstENhuis bleek inderdaad juist te zijn. Het onderzoek concludeert dat er geen behoefte is aan een Artists in Residence waarvoor kunstenaars moeten betalen. Ook de door het stadsdeel berekende zaalbezetting is nooit realistisch geweest. KunstENhuis kwam echter met de verhuur van het paviljoen zelfs boven het Amsterdamse gemiddelde uit. De laatste maanden loopt het zelfs als een trein. Dan is het bitter om te moeten stoppen, juist nu de naamsbekendheid groter is dan ooit. Niet alleen voor het personeel, maar ook voor alle bewoners en gebruikers uit het stadsdeel. De laatste tentoonstelling NEW ENERGY is daarom een prachtige uitsmijter om nog even te vieren waarvoor KunstENhuis was bedoeld. Aanstormend kunstenaarstalent uit West toont daar fantastische werken.