Menu

uit het Leefbaarheidsoverleg: geluidsoverlast

In het leefbaarheidsoverleg (15 juni jl) kwam ter sprake dat omwonenden van ‘t Sporthuysch regelmatig last hebben van het hoge geluidsniveau van de muziek aldaar. Vooral op zaterdagochtend tijdens het “spinnen” schijnt de muziek erg hard te moeten staan. Klagen bij het personeel heeft niet altijd het gewenste effect. Geadviseerd wordt om dit soort klachten te melden bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, zij zijn in de gemeente bevoegd om geluidsoverlast te meten en er tegenop te treden. Klachten melden kan digitaal, via de DMB website: http://www.dmb.amsterdam.nl/. Bij onderwerpen staat overlast melden. Telefonisch kan ook, tijdens kantooruren: 14020 en buiten kantooruren: 020-5513456.