Menu

vergunning abattoir

Naar aanleiding van de brief die bewoners van het GWL-terrein (en enkele omliggende straten) onlangs ontvingen van de dienst milieu en bouwtoezicht (DMB) over een revisievergunning voor het abattoir, organiseren wij vanuit de bewonerscommissie Waterpoortweg aanstaande dinsdag 5 oktober, een bewonersbijeenkomst. Wij hopen hier informatie over de plannen uit te wisselen, en de aanvraag en (telefonische) toelichting daarop van DMB te kunnen bespreken. Ook willen we bekijken of het zinvol is namens omwonenden een zienswijze in te dienen. De bijeenkomst wordt gehouden in het buurtbeheerhuisje (Waterkersweg 316) en begint om 20.00 uur. De bijeenkomst is vrij toegankelijk, maar wij stellen het wel op prijs als je ons van te voren (per email) laat weten als je van plan bent te komen.
 
Corine Marseille, Waterpoortweg 337
Wanda Meintser, Waterpoortweg 365