Menu

brainstorm: van wie is de Koepelvereniging en waar is zij voor?

Volgens de statuten is de Koepelvereniging een (wijk)vereniging van eigenaren en is het voornaamste doel van de vereniging het bewaken van het milieukarakter van het gwl-terrein.
Zo is het ooit bedacht bij de oprichting en zo is het formeel nog steeds. Maar de feitelijke situatie is na 13 jaar een andere. Goed beschouwd lijkt de Koepelvereniging zich vooral in te spannen om de buurt leefbaar te houden en faciliteert zij de onderlinge kennisuitwisseling over het terrein. Onder andere via deze nieuwsbrief. De milieu-inspanningen zijn eigenlijk maar beperkt. En het is ook niet zo dat binnen de Koepelvereniging alleen maar eigenaren actief zijn. Integendeel. Wat betekenen deze observaties nu voor de Koepelvereniging? Het bestuur denkt dat een herbezinning op het doel van de Koepelvereniging gewenst is en organiseert daarvoor in het najaar een brainstormavond en een ronde langs de leden. De brainstormavond over het doel van de Koepelvereniging is op donderdagavond 7 oktober van 20.00 – 22.30 uur. Locatie: de gemeenschappelijke ruimte van de Woongroep voor ouderen, Waterspiegelplein 58.  We gaan dan de volgende zaken bespreken a) het oorspronkelijke doel van de Koepelvereniging b) het gewenste doel anno 2010 c) de middelen van de Koepelvereniging (contributie, buurtbeheerder, buurtbeheerdershuisje, website/nieuwsbrief) en d) de best passende organisatievorm bij het doel. Iedereen is van harte welkom.

Wellicht handig om te weten wat er in de huidige statuten staat? Kijk hier>