Menu

assertiviteitscursus ‘Ik ben Belangrijk’

Per 23 september 2010 start een nieuwe assertiviteitscursus ‘Ik ben Belangrijk’. Het betreft een laagdrempelige cursus voor bewoners uit de buurt. De cursus is bedoeld voor mensen met spanningsklachten, angstklachten en somberheidklachten.
Het doel van de cursus is om deelnemers steviger in hun schoenen te laten staan. De cursus geeft meer inzicht in de inter- en intrapersoonlijke dynamiek waardoor deelnemers doelgerichter kunnen handelen. Zij leren tijdens de cursus om beter om te gaan met hun klachten.

Deze cursus gaat ervan uit dat door aandacht te geven aan jezelf, deelnemers ontdekken wat ze willen. Assertiviteit is in de eerste plaats luisteren naar jezelf, om vervolgens anderen je grenzen aan te geven.
De cursus bestaat uit kleine oefeningen en uitleg. Tijdens de groep zal er regelmatig geoefend worden met ontspanningsoefeningen. Voor de start van de cursus is er telefonisch een voorbereidend gesprek om het persoonlijke doel van de deelnemer te bepalen.

De cursus zal gegeven worden op de donderdagavonden vanaf 23 september van 19.30 uur tot 21.30 uur in buurthuis De Waterval. Het is een doorlopende open groep. Een 10-strippenkaart kost 125,- euro, welke in 12 weken opgemaakt moet worden.
 
Sinds een aantal jaar werk ik als behandelaar binnen de GGZ. Met deze cursus verbind ik mijn wetenschappelijke achtergrond als psycholoog met bewustzijnmethodes die voor iedereen toegankelijk zijn.

Voor informatie over de cursus of over mijn werkzaamheden kunt u telefonisch contact opnemen met Wieke Dobbelaer, 06-43909738.