Menu

een groen en stil najaar?

Het is een beetje stil geweest rond de vergroeningsplannen op het GWL. Dat betekent niet dat er niets gebeurde. Het aanleggen van een heg langs buurthuis de Waterval dat in het voorjaar was gepland liep vertraging op, maar er wordt gestaag aan gewerkt. In het najaar wordt als alles goed gaat de heg aangelegd. De klimplanten die vervolgens de gevel van het buurthuis gaan sieren zullen waarschijnlijk pas in het voorjaar tot volle wasdom komen. Door  de heg (die ook voetballen tegen de gevel tegengaat) en het weghalen van de twee banken zou de geluidsoverlast op het plein sterk moeten verminderen.

Ook wat betreft het sportveld zijn er vorderingen. Bewoners in de omgeving van het sportveld hebben veel geluidsoverlast. Om te inventariseren wat er aan mogelijkheden is om daar iets aan te doen wordt er in het najaar een geluidsmeting gedaan op het veld en binnen in de woningen. Daar volgt dan een advies uit over maatregelen die de overlast zouden kunnen verminderen.
Het onderzoek wordt gezamenlijk betaald door de Koepelvereniging, de omliggende woonblokken en de omliggende bedrijven.