Menu

weggevlogen: Alexander parkiet

Een grote Alexander parkiet is van de week weggevlogen. Hij heet Birdy en kan fluiten. Hij is groen met een rode snavel, lange staart, heeft een roze kringetje om zijn hals en draagt een zwarte ringband om zijn linkerpoot.
Als je hem ziet, bel dan 06 – 1122 50 82 de heer Kromoredjo.