Menu

aanpak ernstig wangedrag op het GWL-terrein

Naar aanleiding van signalen en verhalen in het leefbaarheidsoverleg over groepjes kinderen die andere kinderen speelgoed afnamen, geld eisten en soms bedreigden vond er vanmiddag een bijeenkomst plaats. Aanwezig GWL-bewoners, de buurtbeheerder, de voorzitter van het leefbaarheidsoverleg, leden van het bestuur van de koepelvereniging en van de ‘overheid’ de buurtregisseur (politie), Netwerk 12+ (aanpak probleemgezinnen) en Jong in West (preventie).
Er zijn recentelijk regelmatig klachten over een aantal kinderen die andere kinderen terroriseren. Daarnaast ook meldingen van vernieling van spullen en het uitrukken van aanplant en vernielingen aan fruitbomen. Onduidelijk is of het steeds om dezelfde aanstichters gaat.