Menu

De pot op met die toiletten?

Momenteel loopt op de GWL-website een poll over het Gustavsbergtoilet, het waterzuinige toilet dat destijds bij de bouw in alle 600 woningen is aangelegd. Zijn ze er nog?

Het goede nieuws: van de voorlopige respondenten heeft 87% hem nog staan.
Het minder goede nieuws: slechts 15 mensen hebben de poll ingevuld.
Schaamte? Desinteresse in de kleinschalige milieumaatregelen van het GWL?

In Nederland wordt 2 miljard liter drinkwater per dag door het toilet gespoeld, 125 liter per persoon. Een gustavsbergtoilet bespaart 2,5 à 3 liter per keer. Op het GWL wonen zo’n 2300 mensen, laten we zeggen dat ze vier keer per dag doortrekken. Daarmee zou het GWL (bij gebruik van de gustavsbergtoiletten) per jaar ruim 20 miljoen liter drinkwater besparen.

Invullen dus die poll!!!