Menu

inspraakavond betaald parkeren 9 december

Het Stadsdeel organiseert een informatieavond over betaald parkeren op zondag in de Zeeheldenbuurt, de Staasliedenbuurt en het GWL-terrein.

In oorspronkelijke uitnodiging stond onder andere dat het dagelijks bestuur (DB) overweegt om betaald parkeren op zondagavond. Ondertussen is echter bekend dat de Centrale Stad bij wijze van experiment in een stadsdeel een algemene bezoekersregeling voor de zondag toestaat. Dit betekent dat het waarschijnlijk mogelijk wordt ook op zondagmiddag betaald parkeren in te voeren. Daarom is het nieuwe voorstel van het DB om betaald parkeren op zondagavond én -middag in de genoemde buurten in te voeren. De proef met de bezoekersregeling wordt na een jaar geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie en de respons van de bewoners zullen dan aan de raad worden voorgelegd.

De informatieavond met portefeuillehouder Dirk de jager vindt plaats in de raadszaal (Pazzanistraat1) vanaf 19.30.
Uit de recente poll van het GWL-terrein sprak geen groot enthousiasme voor de plannen.