Menu

verslag van de ALV van de Koepelvereniging

Dinsdag 17 november hield de Koepelvereniging van het GWL (waarin alle gebouwen zijn vertegenwoordigd) haar halfjaarlijkse algemene ledenvergadering.
Naast een verantwoording van gedane zaken en een visie op komende zaken, werd ook de jaarbegroting gepresenteerd en goedgekeurd. Daarnaast kwamen er nog een aantal onderwerpen ter tafel die extra aandacht vroegen.
Het bestuur vroeg toestemming om ter vervanging van de bestaande glazen wijkborden een nieuwe wegbewijzering te laten maken. De bedoeling is om op zes plaatsen waar men de wijk in kan nieuwe borden te plaatsen. Daarop komt een duidelijke plattegrond, de straatnamen en ook de huisnummering en plaats van de ingang. En natuurlijk een ‘u staat hier’ aanduiding.

Een voorstel van het bestuur om het huidige aantal uren van de buurtbeheerder (32) te verminderen werd na discussie teruggetrokken. Het bestuur kreeg de opdracht duidelijker neer te zetten waaruit de taken van buurtbeheer dan wel zouden blijven bestaan en op welke wijze het vrij te komen geld besteed zou worden.

Ook op de agenda het thema ‘optoppen’. Vorig jaar had de Koepelvereniging besloten dat zij door de statuten alleen gemachtigd was het milieuvriendelijke en duurzame karakter van eventuele plannen te beoordelen. Het bestuur vroeg zich gegeven de ontwikkelingen in de richting van twee tegengestelde kampen af of dat standpunt niet aangepast diende te worden. Het voorstel was om als bestuur actiever en meer bemiddelend te gaan optreden. De gedachte was tot een werkgroep te komen met daarin voor- en tegenstanders, een stedenbouwkundige en een Koepelbestuurslid, die samen de lijnen bepalen, waarna architect Kees Christiaanse een daarop gebaseerde stedenbouwkundige visie zou maken.
Er waren voor dit onderwerp diverse bewoners naar de vergadering gekomen en de discussie was regelmatig heftig.  Het bestuursvoorstel werd uiteindelijk aangepast. Er komt een commissie met daarin voor- en tegenstanders. Die commissie gaat de gevoeligheden, wenden, mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart brengen.
Zo spoedig mogelijk wordt verslag uitgebracht en als die rapportage er is wordt er een aparte ledenvergadering over het onderwerp uitgeroepen.