Menu

nieuwe poll: hoe energiezuinig is het GWL?

Het GWL-terrein is een duurzame wijk. Bij de bouw is veel rekening gehouden met energiegebruik. Door een heel scala van maatregelen (stadsverwarming, goede isolatie, kleine ramen op het noorden, etc.) was het streven het energiegebruik per woning bijna 50% lager te laten uitvallen dan dat van de gemiddelde Nederlandse woning.
Veel meer dan bij het gebruik van warmte (stadsverwarming, goede isolatie, strenge of zachte winter) geeft het elektriciteitsgebruik een beeld van de energiezuinigheid van de bewoners.
Het gemiddelde stroomgebruik van een Nederlands gezin is 3500 Kwh per jaar. Hoe scoort het GWL-terrein op stroomgebruik?
(Ja, wij GWL-ers zijn natuurlijk helemaal niet gemiddeld en ook het aantal bewoners per woning maakt uit, maar met z’n allen geven we toch een redelijk beeld).
Invullen dus die poll! (Waar lag ook alweer dat jaaroverzicht???)

Voor de stadsverwarming geldt als landelijk gemiddelde trouwens 35 Gj.