Menu

algemene leden-vergadering Koepel

Op dinsdag 17 november is het weer zover: de ALV van de Koepelvereniging. Het Koepelbestuur  doet verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar, legt financiële verantwoording af en bespreekt de plannen en begroting voor het komend jaar.
Locatie: recreatieruimte ouderenblok aan het Waterspiegelplein 58.
Aanvang: 20.00