Menu

buurtbeheer GWL-terrein wankelt

Welzijnsstichting IJsterk heeft uitstel van betaling aangevraagd. De stichting is vooral aanwezig in de stadsdelen Centrum en Westerpark, waar zij welzijnwerk en kinderopvang in het pakket heeft. Vooralsnog is de kinderopvangtak niet in de problemen.

Los van het welzijnswerk in het algemeen (buurthuis de Waterval) heeft de situatie ook directe gevolgen voor het GWL-terrein: onze buurtbeheerder.
Het GWL-terrein heeft een eigen buurtbeheerder, Ben Wüstenhoff. Die wordt betaald uit de bijdrage die alle GWL-bewoners leveren aan de Koepelvereniging. De buurtbeheerder wordt vervolgens ingehuurd door die Koepelvereniging. Maar hij is niet in dienst daarvan, hij wordt extern ingehuurd. Juist, bij IJsterk.

Het is nog niet duidelijk wat dit allemaal gaat inhouden voor het buurtbeheer. Er wordt druk gewerkt aan een doorstart van IJsterk. Ondertussen is Ben gewoon op het GWL-terrein te vinden.