Menu

VROM/Nirov rondleiding voor planologen en stedenbouwers

Het Nirov organiseerde in samenwerking met het Ministerie van VROM afgelopen donderdag  een mini-symposium over autoluw en milieuvriendelijk bouwen in buurthuis de Waterval.
De middag maakte deel uit van een seie over duurzaam binnenstedelijk bouwen.
Na het bekijken van de GWL-film en een toelichting door portefeuillehouder Dirk de Jager en bewoner Martin Hopman werd de wijk ook daadwerkelijk bekeken.
Het Nirov is een netwerk voor professionals uit de publieke en private sector die werken aan ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen. Het Nirov wil “samen ruimte maken” door actief te werken aan kennis, competenties en onderling contact.