Menu

digitaal bewonerspanel

Stadsdeel Westerpark heeft sinds kort een ‘digitaal bewonerspanel’. Dit
panel is een nieuwe, moderne en makkelijke manier voor bewoners en
ondernemers van stadsdeel Westerpark om mee te denken en mee te
beslissen over wat er in het stadsdeel gebeurt.

Panelleden krijgen ongeveer acht keer per jaar via de e-mail een
uitnodiging om hun mening te geven over een belangrijk, actueel
onderwerp dat speelt in stadsdeel Westerpark. Na elk onderzoek krijgen
zij informatie over de resultaten en over wat ermee gebeurt.

Je kunt je hier aanmelden.
Aanmelden neemt maar twee minuutjes tijd in beslag.