Menu

de tussenstand…

Op dit moment hebben 108 bewoners op de website hun mening gegeven over het GWL-terrein. Opvallend is dat er weinig mensen neutraal tegenover de wijk staan. Een grote meerderheid is erg positief, maar daar staat ook een minderheid tegenover die het allemaal maar niks vind.
Zelf nog niet gestemd? ga dan gauw naar de GWL-website en breng alsnog je stem uit.