Menu

CO2-vrije hosting GWL website

Het GWL-terrein is een eco-wijk. Inmiddels is stroom de grootste kostenfactor in de IT. Dat betekent dat ook een webiste veel stroom kost.Veel webhostingaanbieders kiezen hierdoor voor goedkopere stroom, alhoewel goedkoper vaak niet beter is. De goedkopere stroom is in omstreden atomkrachtcentrales opgewekt, of er wordt het klimaatonvriendelijke CO2 uitgestoten bij het verbranden van fossiele brandstoffen. De overstap naar goedkopere stroom is dus vaak niet duurzaam. STRATO doet er daarom alles aan om op lange termijn kosten te besparen en energie-efficiënt te werken. Vooral op een drietal gebieden investeert STRATO: in hardware, bouwtechniek en software.
De GWL-webiste is CO2 neutraal.